დეპარტამენტები

 


დავით ბრაგვაძე - დეპარტამენტის დირექტორი

უშიშროებისა  და ანალიტიკის დეპარტამენტი
_______________________________________________________

უშიშროებისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის ფუნქციები და ამოცანებია: ქვეყნის ეროვნულ უშიშროებასთან დაკავშირებული სტრატეგიული საკითხების განსაზღვრა და ანალიზი; შიდა და გარე საფრთხეების შეფასება და პროგნოზირება; ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; ქვეყნის უშიშროებასთან დაკავშირებული სტრატეგიული საკითხების შესახებ ინფორმაციულ-ანალიტიკური მოხსენებების მომზადება პრეზიდენტისა და საბჭოსათვის წარსადგენად; საბჭოს ინფორმაციულ-ანალიტიკური უზრუნველყოფა როგორც მშვიდობიან, ისე ომიანობისა და საგანგებო ვითარების დროს; პრეზიდენტის საჯარო მოხსენებების ინფორმაციულ- ანალიტიკური უზრუნველყოფა; პრეზიდენტისათვის ინფორმაციულ-ანალიტიკური მასალის მიწოდება სახელმწიფო ორგანოთა ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით; საბჭოს სხდომაზე განსახილველი საკითხების შესახებ წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება პრეზიდენტისათვის წარსადგენად; ქვეყნის საზღვრებს გარეთ უშიშროების უზრუნველყოფის ღონისძიებებში საქართველოს მონაწილეობის საკითხის საბჭოსათვის განსახილველად წარდგენა; საბჭოს მდივნის ცალკეული დავალებების შესრულება.

 მიხეილ კეკენაძე - დეპარტამენტის დირექტორი

თავდაცვისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხთა დეპარტამენტი

_______________________________________________________________________________

თავდაცვისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხთა დეპარტამენტის ფუნქციები და ამოცანებია: თავდაცვისა და სამხედრო აღმშენებლობის სფეროში მიმდინარე მოვლენების ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება; თავდაცვის კუთხით ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციისა და სხვა სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობა, თავდაცვის პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტების განხილვა, რეკომენდაციების შემუშავება; პრეზიდენტის მიერ გამოსაცემი იმ ნორმატიული აქტების პროექტების ანალიზი და მომზადება და საბჭოსათვის განსახილველად წარდგენა, რომლებიც ეხება სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის საკითხებს; შესაბამის უწყებებთან კოორდინირებით სამხედრო აღმშენებლობისა და თავდაცვის სფეროში დაგეგმილი პროექტების განხილვა; პრეზიდენტის მიერ კანონმდებლობით განსაზღვრულ სამხედრო თანამდებობებზე დანიშვნისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების, უმაღლესი სპეციალური და სამხედრო წოდებების მინიჭების შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება; თავდაცვის სამინისტროსთან ინფორმაციის გაცვლის ინსტიტუციური უზრუნველყოფა; გენერალური შტაბისა და თავდაცვის სამინისტროს მიმართვებისა და წერილების განხილვა პრეზიდენტისათვის წარსადგენად; საბჭოს მდივნის ცალკეული დავალებების შესრულება;

 

 ანა ძაძამია - დეპარტამენტის დირექტორი

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტი


_____________________________________________________________________
ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტის ფუნქციები და ამოცანებია: ადამიანური რესურსების მართვა; საბჭოს კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი საიდუმლო გრიფის მქონე დოკუმენტების რეგისტრაცია; აპარატში სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის კონტროლი; საბჭოს აპარატის საქმისწარმოების უზრუნველყოფა; საბჭოს მდივნის ცალკეული დავალებების შესრულება;

 

 გიორგი ახალკაცი - დეპარტამენტის დირექტორი

საერთაშორისო ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი


__________________________________________________________________________________

საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ფუნქციები და ამოცანებია: საზღვარგარეთის ქვეყნების დიპლომატიურ და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა; სხვა ქვეყნების ანალოგიური ფუნქციის მქონე უწყებათა აპარატებთან ურთიერთობის წარმართვა; ქვეყანაში საზოგადოებასა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა; საბჭოს მდივნის ცალკეული დავალებების შესრულება;

 

 

 

დავით კიკვიძე - დეპარტამენტის დირექტორი

საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტი
______________________________________

საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტის ფუნქციები და ამოცანებია: აპარატის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების უზრუნველყოფა; საფინანსო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა; წლიური ბიუჯეტის პროექტის შედგენა; აპარატის მატერიალურ-ტექნიკური ქონებით უზრუნველყოფა და მართვა; შესყიდვების განხორციელება; საბჭოს მდივნის ცალკეული დავალებების შესრულება.

 

 

 

 

ია ჩხიკვაძე - განყოფილების უფროსი

საორგანიზაციო განყოფილება

______________________________________

 

 

 

X
X
X
ვიდეო ბლოკი
იტვირთება...

სიახლეების კალენდარი

   July 2019   
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
1516171819
20
21
22232425262728
293031    
banners